Ziņu arhīvs

SASILDAM LATVIJU

2020 01 01

Savas jubilejas - 25 dzimumdienas priekšvakarā 2019.gada maijā EASTCON AG LV veltīja Latvijas iedzīvotājiem labdarības akciju LAI SALDI SAPŅI UN MUNDRI RĪTI, dāvinot gultas piederumus- segas un spilvenus no dabīgās vilnas tiem, kam tie visvairāk nepieciešami- daudzbērnu ģimenēm, trūcīgiem sirmgalvjiem un vientuļām māmiņām.
Akcijas mērķis bija uzlabot trūcīgākiem cilvēkiem viņu dzīves kvalitāti , palīdzēt viņiem dzīvot pēc iespējas pilnvērtīgāku dzīvi. Mūsu līdzdalība un atbalsts apliecina, ka EASTCON AG LV dzīves vērtības mērs ir izpalīdzība, sirds siltums un iejūtība.
Šajā labdarības akcijā 25 ģimenes saņēma gultas komplektus,bet 25 cilvēki segas un 25 spilvenus.
Dāvināšanas prieks ir it īpaši liels darot labu tiem, kas to nepavisam negaida, kam neklājas viegli un kam cerības uz labāku nākotni gauži minimālas.
Brīnumi notiek, ja tiem tic, tādēļ aicinām uzticēties , jo dažkārt tieši neuzticēšanās neļauj uzplaukt brīnumam.
EASTCON kolektīvs ir par atsaucību, par prieku un labestību, tas tieši grūtos brīžos visvairāk nepieciešams- būt saliedētiem un iejūtīgiem.
Lepnums un prieks par katru Latvijas lauku cilvēku,kuru sirdis nav sastingušas, bet atvērtas gaišumam un ticībai rītdienai. Šī akcija parādīja,cik bezgala daudz ir sirdsšķīstu cilvēku ,kuru reakcija , izbŗīns un sajūsma radīja sajūtu,ka īstie dāvinātāji ir tieši viņi nevis mēs. Dots devējam atgriežas dubultā apjomā,to izbaudījām vairākkārt, par to liels jo liels paldies!
Latvijas iedzīvotāji zin, ka tie, kas reiz sajutuši dāvāšanas prieku, vairs nekad nespēs no tā atteikties,tādēļ izsakām cerību,ka arī mums izdosies šo tradīciju turpināt.
Lai arvien vairāk mīlestības dodam un saņemam !
Cilvēkus, kuri deva piekrišanu publiskot fotogrāfijas, parādam ikvienam, lai arī jūsu sejā smaids un prieks vairojas.
Lai silti un omulīgi katrā ģimenē, katrā mājā!


0001_lv8_1581111146-6d030cd59901084d48d245517a1912a8.jpg