Ziņu arhīvs

EASTCON pieaug...

2023 08 11

... un burtiski. Mūsdienu globalizētā pasaule prasa, lai mēs kā uzņēmumi uzņemtos lielāku atbildību par vidi un sabiedrību. Īpaši pēc Corona pandēmijas ar piegādes ķēžu sabremzēšanos, kā arī karš Ukrainā, kas izraisa cenu kāpumu, liecina, ka ir nepieciešams saudzēt mūsu planētas ierobežotos resursus.

Globalizācija, digitalizācija, resursu nepietiekamība un demogrāfiskās pārmaiņas nosaka mūsu laikmetu un arī mums kā uzņēmumam rada jaunus izaicinājumus. Taču arī daudzie politiskie nolīgumi, kas tiek pieņemti starptautiskā, Eiropas, valstu un reģionālā līmenī, arvien vairāk ietekmē mūsu saimniecisko darbību. Līdztekus ANO 2016. gadā pieņemto 17 ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) secīgai īstenošanai, mēs vēlamies noteikt vēl vienu pagrieziena punktu ilgtspējības jomā ar iniciatīvu "EASTCON Forest".

Iniciatīvas pamatā ir viesu dāvinājums, ko EASTCON darbinieki ar pateicību pieņēma šī gada pūķu laivu sacensībām. Ekokubs ir piepildīts ar speciālu augošu granulu (egļu) un bioloģisko lēni izdalāmo mēslojumu. Labi kopjot, stādi izaug par lielākiem augiem un, tiklīdz tie ir pietiekami lieli, tos var pārstādīt ārā kopā ar koka kubu. Kopā ar vairāk nekā 60 darbiniekiem tā rezultātā tiek izveidots EASTCON egļu mežs - dabiski "Ražots Vācijā".


0001_ecocube_1691735118-fb1200ff27d231a9d0bbf4af136a9fd5.jpg